در خصوص پرداخت هزینه های کنسولی

به صورت نقدی به دلار آمریکا

بر اساس بخشنامه وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه از تاریخ 1 می 2018 (11 اردیبهشت ماه 1397) هزینه های انجام خدمات کنسولی در ادارات کنسولی روسیه در ایران فقط  به صورت نقدی به دلار آمریکا دریافت می گردد.

اسکناس های طرح جدید (سال 2013) بدون پارگی، نوشته، علامت و یا مهر اضافی قابل قبول می باشد.

 

نمایش محتوا

Яндекс.Метрика