سرکنسولگری روسیه در رشت

از تاریخ ٧/۸/۹۶ تا تاریخ ١٤/۸/۹۶ تعطیل میباشد.

در صورت فوری لطفأ به اداره کنسولی سفارتخانه روسیه در تهران مراجعه کنید.

نمایش محتوا

Яндекс.Метрика